Op 1 september 1998 werd projectbureau Herkomst Gezocht opgericht. De taak van het projectbureau was onderzoek te doen naar de herkomstgeschiedenis van de NK-collectie. Dit onderzoeksbureau werd organisatorisch ondergebracht bij de Inspectie Cultuurbezit.

Op 1 april 1999 trad de Commissie Ekkart hierbij in functie. De commissie kreeg naast een begeleidende taak bij de uitvoering van het onderzoek ook de opdracht om de Minister van OCenW, op grond van de resultaten van het onderzoek, te adviseren over het te voeren beleid ten aanzien van kunstvoorwerpen uit de NK-collectie.