Het instellingsbesluit van de commissie van 16 november 2001 trad met ingang van de tweede dag na plaatsing in de Staatscourant (22 december 2001) in werking. Sinds januari 2002 geeft de Restitutiecommissie onafhankelijk advies over restitutieverzoeken. Hieronder treft u een selectie aan van relevante stukken die betrekking hebben op de instelling van de commissie en (her)benoeming van de leden. 

Geldend instellingsbesluit

Datum

Omschrijving

Nu geldig

Geconsolideerde tekst Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

Historische publicaties

Datum                         

Omschrijving
16 november 2001 Instellingsbesluit
4 juli 2012 Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2012, nr. WJZ/420483 (10207), houdende wijziging van het Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog in verband met evaluatie van het restitutiebeleid
9 december 2016 Besluit van 9 december 2016 tot benoeming van de voorzitter en (her)benoeming plv. voorzitter en leden van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
20 december 2017 Besluit van 20 december 2017 tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter en twee leden van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
16 maart 2018

Besluit van 16 maart 2018 tot benoeming van een nieuw lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

20 september 2018 Besluit tot wijziging van het Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog in verband met de oprichting van een Expertisecentrum Tweede Wereldoorlog en Restitutieverzoeken
20 december 2018 Besluit van 20 december 2018 tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter en een nieuw lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
13 mei 2019 Besluit van 13 mei 2019 tot benoeming van een nieuw lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
5 november 2019 Besluit van 5 november 2019 tot herbenoeming van de voorzitter en een lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog