De Restitutiecommissie heeft tot taak de Minister van OCW op diens verzoek te adviseren over te nemen beslissingen op verzoeken tot teruggave van cultuurgoederen uit de rijkscollectie, waaronder kunstwerken uit de NK-collectie. Tot op heden diende de commissie deze taak te verrichten met inachtneming van een speciaal geconstrueerd rijksbeleid, dat grotendeels gebaseerd is op de aanbevelingen van de Commissie Ekkart aan de regering, die in drie fasen tot stand zijn gekomen:

a.
Tussentijdse aanbevelingen inzake particulier kunstbezit (april 2001)

b. Aanbevelingen restitutie kunstwerken van kunsthandelaren (januari 2003)

c. Slotaanbevelingen (december 2004)

De regering heeft de Tussentijdse aanbevelingen inzake particulier kunstbezit op hoofdlijnen overgenomen en de Aanbevelingen inzake de kunsthandel en de Slotaanbevelingen volledig, waarmee deze deel uit gingen maken van het rijksbeleid.

Het verruimde rijksbeleid op basis van de aanbevelingen van de Commissie Ekkart is nog tot 30 juni 2015 van toepassing bij de beoordeling van claims op NK-werken.