Een van de taken van de Restitutiecommissie is partijen te adviseren over restitutieverzoeken die betrekking hebben op kunstwerken die geen deel uitmaken van de rijkscollectie. In het Instellingsbesluit van de Restitutiecommissie (artikel 2, lid 1b) is deze taak omschreven als "op verzoek van de minister bindend advies uit te brengen over verzoeken tot restitutie, voor zover het cultuurgoederen betreft, die in het bezit zijn van een ander dan de Staat".

Kunstwerken die de voormalige eigenaar als gevolg van het naziregime verloor, kunnen nu in bezit zijn van anderen dan de rijksoverheid, bijvoorbeeld een provinciale of gemeentelijke instelling, een stichting of een particulier. De Restitutiecommissie kan over verzoeken op dergelijke kunstwerken op verzoek van partijen een bindend advies uitbrengen.