Een van de taken van de Restitutiecommissie is partijen te adviseren over restitutieclaims die betrekking hebben op kunstwerken die geen deel uitmaken van de rijkscollectie. In het Instellingsbesluit van de Restitutiecommissie (artikel 2, lid 2) is deze taak omschreven als de advisering over ‘geschillen over teruggave van cultuurgoederen tussen de oorspronkelijke eigenaar die door omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime onvrijwillig het bezit verloor of diens erfgenamen en de huidige bezitter niet zijnde de Staat der Nederlanden’.

Kunstwerken die de voormalige eigenaar als gevolg van het naziregime verloor, kunnen nu in bezit zijn van anderen dan de rijksoverheid, bijvoorbeeld een provinciale of gemeentelijke instelling, een stichting of een particulier. De Restitutiecommissie kan over claims op dergelijke kunstwerken op verzoek van partijen een bindend advies uitbrengen.