Commissieleden

De Restitutiecommissie bestaat uit juristen, een historicus en een kunsthistoricus. De commissie bestaat uit de volgende leden:

De heer dr. A. Hammerstein (voorzitter)
jurist; voorheen raadsheer in en later waarnemend Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, oud-president van het Gerechtshof te Arnhem, oud staatsraad ibd van de Raad van State.

De heer mr. J.H.W. Koster
jurist; advocaat in Amsterdam.

De heer dr. J.H. van Kreveld
jurist; oud-staatsraad bij de Raad van State en oud-raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep; daarvoor jurist bij de provincie Friesland en de ministeries van Economische Zaken en Justitie, alsmede deeltijdhoogleraar aan de universiteiten van Tilburg en Groningen; nu voorzitter van de externe bezwaarschriftencommissie van de provincie Zuid-Holland.

De heer mr. D. Oostinga
jurist; oud-notaris; bestuurder en adviseur bij diverse organisaties.

Mevrouw mr. E.H. Swaab (plv. voorzitter)
jurist; voorheen advocaat; bestuurder en toezichthouder bij diverse instellingen op cultureel en maatschappelijk gebied.

Mevrouw dr. G.N. Verschoor
kunsthistorica; directeur CODART, auteur, was lid Commissie Museale Verwervingen vanaf 1933.

Mevrouw dr. C.C. Wesselink
cultuurhistorica; docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in kunst en cultuur van interbellum, oorlog en wederopbouw.

 

Secretariaat Restitutiecommissie

Het secretariaat ondersteunt de leden van de Restitutiecommissie bij de uitvoering van hun taak en bestaat uit de volgende medewerkers:

De heer mr. drs. Eric Idema
jurist en historicus; secretaris van de Restitutiecommissie.

Mevrouw Tonie Brandse
officemanager.

De heer Idema is aanspreekpunt in zaken.