Jaarverslagen

Ieder jaar publiceert de commissie een jaarverslag, waarin zij de werkzaamheden van het betreffende jaar samenvat. De tot op heden gepubliceerde jaarverslagen kunt u hieronder downloaden in PDF-formaat.

Download jaarverslag als PDF-bestand

Datum                         

Omschrijving
Verslag 2019

Jaarverslag 2019

Verslag 2018  

Jaarverslag 2018

Verslag 2017  Jaarverslag 2017
Verslag 2016 Jaarverslag 2016
Verslag 2015 Jaarverslag 2015
Verslag 2014 Jaarverslag 2014
Verslag 2013 Jaarverslag 2013.
Verslag 2012 In het jaarverslag 2012 is bijzondere aandacht besteed aan het advies inzake kunsthandel Katz en het symposium 'Fair and just solutions?', dat de commissie in december van dat jaar organiseerde in het Vredespaleis te Den Haag. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijziging van het verruimde restitutiebeleid voor kunstwerken uit de rijkscollectie, dat vanaf 30 juni 2015 tevens geldt voor restitutieverzoek die betrekking hebben op kunstwerken uit de NK-collectie.
Verslag 2011 In het jaarverslag 2011 is bijzondere aandacht besteed aan de procedures van rijkscollectie-zaken, zaken waarbij om hernieuwd advies wordt gevraagd en zaken waarin om bindend advies wordt gevraagd.
Verslag 2010 Jaarverslag 2010.
Verslag 2009 Jaarverslag 2009.
Verslag 2008 Jaarverslag 2008.
Verslag 2007 Jaarverslag 2007.
Verslag 2006 Jaarverslag 2006.
Verslag 2005 Jaarverslag 2005.
Verslag 2004 Jaarverslag 2004.
Verslag 2003 Jaarverslag 2003.
Verslag 2002 In dit jaarverslag kunt u meer vinden over de voorgeschiedenis van de Restitutiecommissie, zoals de diverse regeringsnotities en de aanbevelingen van de Commissie Ekkart.