Nazi-roofkunst

Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerden de nazi’s op grote schaal vermogensobjecten, waaronder kunstschatten, weg uit de door hen bezette gebieden naar Duitsland. Tijdens de oorlog zijn duizenden kunstwerken in beslag genomen, geroofd of aangekocht, al dan niet onder dwang. Na 1945 spoorden de geallieerden een deel van deze kunstwerken op en vervoerden ze terug naar de landen van herkomst. In Nederland werden deze werken onder beheer van de Nederlandse Staat gesteld. Hiermee ging de opdracht gepaard de kunstwerken terug te geven aan de rechtmatige eigenaren of hun erfgenamen (restitutie). In de artikelen die in deze sectie zijn weergegeven, kunt u hierover meer informatie vinden.