Benoeming nieuw lid Restitutiecommissie

Met ingang van 23 december 2018 is dhr. mr. D. Oostinga door minister Van Engelshoven benoemd tot nieuw lid van de Restitutiecommissie. Tevens is mevr. mr. E.H. Swaab benoemd tot plaatsvervangend voorzitter.

Op deze datum trad af als lid mevr. mr. H.M. Verrijn Stuart, aan wie de commissie veel dank is verschuldigd voor haar jarenlange inzet vanaf de eerste vergadering in 2002.

Zie voor de nieuwe samenstelling van de commissie: http://www.restitutiecommissie.nl/de_restitutiecommissie_en_het_bureau.html

Zie voor het benoemingsbesluit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-73969.html