Berichtgeving Kandinsky Stedelijk Museum

De Restitutiecommissie heeft kennisgenomen van berichten over (vermeend) gebrek aan onafhankelijkheid van de leden die het bindend advies hebben gegeven in de claim op een schilderij van Kandisky dat behoort tot de collectie van het Stedelijk Museum. De Restitutiecommissie heeft naar aanleiding daarvan vastgesteld dat geen van de leden banden heeft of heeft gehad met het Museum die aanleiding zouden kunnen zijn om aan de onafhankelijkheid te twijfelen. Voor zover al van enige relatie kan worden gesproken (alle leden zijn bezoekers van het Museum) heeft deze niets te maken met belangenverstrengeling of de schijn daarvan.