Gevolgen Covid-19 pandemie

Het Expertisecentrum Restitutie (NIOD) verricht op verzoek van de Restitutiecommissie onafhankelijk historisch feitenonderzoek in zaken die zijn voorgelegd aan de Restitutiecommissie. Bronnenonderzoek in archieven en andere instellingen is een essentieel onderdeel van dit onderzoek. Door de Covid-19 pandemie zijn archieven en andere instellingen in binnen- en buitenland echter beperkt of niet toegankelijk geweest. Deze situatie zal naar verwachting voortduren. Dit heeft tot gevolg dat het feitenonderzoek door het Expertisecentrum langer duurt dan normaal. Het Expertisecentrum probeert de vertraging zo veel mogelijk te beperken.