Onderzoekscentrum Restitutie Roofkunst gevestigd bij het NIOD

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) hebben gezamenlijk besloten tot oprichting van een Expertisecentrum Restitutie Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog. Het Expertisecentrum is ondergebracht bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en is op 1 september 2018 van start gegaan. De voornaamste taak van het centrum is het verrichten van onderzoek voor de Restitutiecommissie. Zie voor meer informatie de website van het NIOD: https://www.niod.nl/nl/nieuws/onderzoekscentrum-restitutie-roofkunst-gev....