Oprichting Netwerk Europese Restitutiecommissies

De restitutiecommissies van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Nederland hebben in 2017 de wens uitgesproken tot nadere samenwerking en de uitwisseling van informatie. Dit heeft geleid tot de oprichting van het Netwerk van Europese Restitutiecommissies. Het Netwerk zal in 2019 worden voorgezeten door de Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations (Frankrijk). In het voorjaar zal een werkgroep van het Netwerk bijeenkomen, gevolgd door een internationale conferentie eind 2019.