Een specifiek onderdeel van de rijkscollectie is de zogenoemde Nederlands Kunstbezit-collectie (NK-collectie). Deze collectie bestaat uit zo’n 3.800 kunstvoorwerpen met een ‘oorlogsverleden’.  

Deze kunstwerken zijn gedurende het naziregime in Nederland in beslag genomen, geroofd of aangekocht, al dan niet onder dwang. Na 1945 spoorden de geallieerden deze kunstwerken op en vervoerden ze terug naar Nederland. Daar werden ze onder beheer van de Nederlandse Staat gesteld. Hiermee ging de opdracht gepaard de kunstwerken terug te geven aan de rechtmatige eigenaren of hun erfgenamen (restitutie). De cultuurgoederen die na de oorlog niet zijn gerestitueerd, werden deels in de jaren vijftig van de vorige eeuw geveild door de Nederlandse Staat. Het restant werd samengebracht in de NK-collectie.

Tegenwoordig beheert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) deze NK-collectie. De werken bevinden zich vaak in bruikleen bij Nederlandse musea of overheidsgebouwen.

Vanaf 30 juni 2015 wordt conform het Rijksbeleid voor de NK-collectie het beoordelingskader redelijkheid en billijkheid toegepast.