Persberichten

De Restitutiecommissie is op zoek naar een voorzitter

4 juni 2021

Profiel vacature voorzitter Restitutiecommissie

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (hierna: de Restitutiecommissie) adviseert over verzoeken tot restitutie van cultuurgoederen, die onvrijwillig zijn verloren als gevolg van het naziregime. De Restitutiecommissie bestaat sinds haar oprichting in 2001 uit maximaal zeven leden. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakt hierbij bekend dat de functie van voorzitter van de Restitutiecommissie vacant is gekomen.

Nieuw Instellingsbesluit en Reglement Restitutiecommissie

21 april 2021

Op 7 december 2020 heeft de Commissie evaluatie restitutiebeleid cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog, de commissie-Kohnstamm, met het advies Streven naar rechtvaardigheid gepleit voor een herijking en intensivering van het restitutiebeleid, onder meer door aanpassing van het beoordelingskader.

Bronzen kandelaar en wijwateremmer terug naar erven Vita Israël

27 juli 2020

DEN HAAG, 27 juli 2020 - De Restitutiecommissie heeft bij bindend advies van 13 juli 2020 besloten dat de gemeente Rotterdam een bronzen kandelaar en een bronzen wijwateremmer moet teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse apotheker Emanuel Vita Israël (1873-1940).

Veertien stukken Meissen servies terug naar erven Joodse eigenaar

6 januari 2020

DEN HAAG, 6 januari 2020 - De Restitutiecommissie heeft de Minister van OCW geadviseerd veertien stukken Meissen servies terug te geven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke Duitse eigenaar Herbert Gutmann. De minister heeft dit advies overgenomen.

107 objectgroepen Meissen porselein terug naar erven Joodse eigenaar

23 december 2019

DEN HAAG, 23 december 2019 - De Restitutiecommissie heeft de minister van OCW geadviseerd 107 objectgroepen Meissen porselein terug te geven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke Duitse eigenaar Franz Oppenheimer. De minister heeft dit advies overgenomen.

Bindend advies over schilderij Berglandschap met boomstronk door Jacob van Geel

28 november 2019

DEN HAAG, 28 november 2019 - De Restitutiecommissie heeft bindend advies uitgebracht over het verzoek tot teruggave van het schilderij Berglandschap met boomstronk door Jacob van Geel, thans in bezit van de gemeente Rotterdam. De commissie is van oordeel dat de gemeente niet verplicht is tot restitutie.

Tekening Max Liebermann terug aan de rechthebbenden

28 mei 2019

DEN HAAG, 28 mei 2019 - De Restitutiecommissie heeft bij bindend advies van 16 april 2019 besloten dat het Stadsarchief Amsterdam de tekening Judenviertel in Amsterdam door Max Liebermann moet teruggeven aan de erven van de oorspronkelijk eigenaren.