Afwijzend advies voor 188 schilderijen uit de claim Katz

Den Haag, 24 januari 2013 - De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert minister Jet Bussemaker van OCW om een claim tot teruggave van 189 kunstwerken uit de Rijkscollectie vrijwel geheel af te wijzen. Na onderzoek concludeert de Restitutiecommissie dat niet aan de voorwaarden voor restitutie is voldaan. Een uitzondering hierop vormt het schilderij Man met hoge baret van Ferdinand Bol, waarover de commissie tot toewijzing adviseert.

De claim is ingediend door 21 nazaten van de joodse broers Benjamin en Nathan Katz, die vanaf 1930 eigenaren waren van Kunsthandel Firma D. Katz te Dieren. De verzoekers stellen dat Kunsthandel Katz deze 189 geclaimde voorwerpen, voornamelijk schilderijen, tijdens het naziregime onvrijwillig heeft verloren. Om die reden hebben zij deze objecten in 2007 geclaimd. De Restitutiecommissie heeft de claim uitgebreid onderzocht en concludeert dat voor vrijwel alle kunstwerken geldt dat niet aan de voorwaarden voor restitutie is voldaan. De belangrijkste twee vereisten onder het toepasselijke beleid zijn dat in hoge mate aannemelijk moet zijn dat Kunsthandel Katz eigenaar was van de kunstwerken, en dat het waarschijnlijk moet zijn dat sprake was van verkoop onder dwang.

Voor de 188 afgewezen kunstwerken geldt dat niet aan één of beide van deze voorwaarden is voldaan. De enige uitzondering hierop vormt het schilderij Man met hoge baret van Ferdinand Bol. Hierover oordeelt de Restitutiecommissie dat zowel de eigendom als het gedwongen karakter van het bezitsverlies voldoende is aangetoond. Om die reden heeft de commissie minister Bussemaker geadviseerd dit schilderij terug te geven aan de nazaten van de broers Katz. De minister heeft het advies overgenomen.

Meer informatie
Een korte samenvatting van het advies is te raadplegen via deze link.
Het hele advies kunt u via de deze link downloaden.
Op deze pagina kunt u afbeeldingen van diverse kunstwerken vinden.

Over de Restitutiecommissie
De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert over claims op tijdens de naziperiode verloren cultuurgoederen, zogeheten roofkunst. Deze cultuurgoederen kunnen vandaag de dag onderdeel zijn van een museale collectie en in bezit zijn van de Nederlandse Staat (Rijkscollectie), van een provinciale of gemeentelijke overheidsinstelling, van een stichting of van een particulier. Sinds haar start in 2002 heeft de Restitutiecommissie 117 adviezen uitgebracht en zijn 137 claims aan haar voorgelegd. Sinds 1 januari 2009 is Willibrord Davids voorzitter van de Restitutiecommissie.

Betreffende adviezen: 
Afbeelding: