Persbericht RC 1.75

SCHILDERIJ VAN DE KEYSER TERUG NAAR ERFGENAMEN 

DEN HAAG - De Restitutiecommissie adviseert het schilderij Portret van een man van T. de Keyser terug te geven aan de erfgenamen van de joodse kunstverzamelaar Richard Semmel. 

De commissie concludeert dat Richard Semmel, een joodse ondernemer en bekend kunstverzamelaar uit Berlijn, de oorspronkelijke eigenaar was van het schilderij. Semmel ontvluchtte in 1933 nazi-Duitsland. Vanwege zijn joodse afkomst én zijn actieve betrokkenheid bij de Deutsche Demokratische Partei was hij direct na de machtsovername al het doelwit van vervolging geworden. 

De commissie oordeelt dat Semmel het schilderij van T. de Keyser heeft verkocht om zijn vlucht te bekostigen. Zij beschouwt het bezitsverlies dan ook als onvrijwillig, door omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime.

Op basis daarvan heeft de Restitutiecommissie de minister van OCW geadviseerd het schilderij Portret van een man van T. de Keyser terug te geven aan de rechthebbenden met betrekking tot de nalatenschap van Richard Semmel.

Overigens maakte dit kunstwerk ook deel uit van een restitutieverzoek betreffende de kunsthandel Firma Katz te Dieren (RC 1.90-A); die claim heeft de commissie na onderzoek echter afgewezen.

De Restitutiecommissie
Sinds januari 2002 adviseerde de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, kortweg Restitutiecommissie, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 75 claims op cultuurgoederen in het bezit van de rijksoverheid. Daarnaast heeft de commissie tot dusver drie bindende adviezen uitgebracht in geschillen tussen twee partijen over een cultuurgoed dat niet in het bezit is van de rijksoverheid. De commissie staat sinds 1 januari 2009 onder voorzitterschap van Willibrord Davids. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelien Campfens, secretaris/rapporteur van de Restitutiecommissie, telefoon (070) 376 59 92.

Betreffende adviezen: