Persbericht RC 1.82-A, RC 1.108 en RC 1.114-A

RESTITUTIECOMMISSIE BRENGT DRIE ADVIEZEN UIT OVER ROOFKUNSTCLAIMS

De Restitutiecommissie maakt drie adviezen bekend die zij de afgelopen maanden uitbracht. Hierin adviseert de commissie de Staatssecretaris van OCW twee kunstwerken terug te geven aan de erfgenamen van de voormalige eigenaren. De adviezen zijn overgenomen door de staatssecretaris. 

De commissie concludeert in een advies van 31 januari 2011 over het schilderij Landschap met klassieke tempel van de kunstenaar Hubert Robert (NK 1432) dat dit kunstwerk oorspronkelijk eigendom was van de joodse ondernemer Karl Mathiason dan wel van zijn broer Hermann Mathiason en zijn vrouw. Het schilderij werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland uit hun bezit in beslag genomen op last van de bezettingsautoriteiten. Op basis hiervan adviseerde de commissie in haar advies het schilderij terug te geven aan de familie Mathiason.

Hetzelfde schilderij van Hubert Robert was onderdeel van een tweede restitutieverzoek, waarbij het ging om de joodse kunsthandel I. Rosenbaum N.V. te Amsterdam. In een tweede advies van 31 januari 2011 adviseerde de commissie tot afwijzing van de claim, aangezien het schilderij geen eigendom bleek te zijn geweest van kunsthandel Rosenbaum.

In een derde zaak, waarover de commissie al op 6 december 2010 advies uitbracht, oordeelt de commissie dat de joodse bankier en kunstverzamelaar Fritz Gutmann de oorspronkelijke eigenaar was van een vijfdelig kaststel (NK 3223 A-E). De commissie concludeert dat Gutmann het bezit van dit kaststel onvrijwillig verloor, als direct gevolg van het naziregime. De commissie adviseerde de staatssecretaris het restitutieverzoek van de erven van Fritz Gutmann toe te wijzen. In hetzelfde advies adviseerde ze een concurrerende claim op het kaststel van een andere tak van de familie Gutmann af te wijzen. Binnenkort zal de commissie nog een advies over de kunstcollectie van de familie Gutmann uitbrengen.

De Restitutiecommissie
Sinds januari 2002 heeft de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog 99 adviezen uitgebracht en werden 123 claims aan haar voorgelegd. De commissie staat onder voorzitterschap van Willibrord Davids.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelien Campfens (secretaris/rapporteur), telefoon (070) 376 59 92.