Restitutie schilderij van Brekelenkam uit de rijkscollectie

Den Haag, 24 januari 2013 - De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert minister Jet Bussemaker van OCW om een schilderij terug te geven dat de joodse bankier Adolf Arnhold tijdens zijn vlucht voor de nazi’s verkocht. De minister heeft het advies overgenomen.

Deze zaak, waarover de commissie op 17 december 2012 advies uitbracht, gaat over het  schilderij Interieur met kaartspelers van de schilder Q.G. van Brekelenkam (NK 2924). Uit onderzoek van de commissie is gebleken dat de joods-Duitse bankier Adolf Arnhold eind 1938 opdracht gaf dit kunstwerk te verkopen. Arnhold was op dat moment op de vlucht voor de nazi’s, terwijl het schilderij zich in Nederland bevond. Verzoekers hebben aannemelijk gemaakt dat Arnhold het schilderij liet verkopen ten behoeve van zijn gehele familie, waarvan een deel zich toen nog in nazi-Duitsland bevond en een ander deel op de vlucht was. De commissie oordeelt dat de verkoop van het schilderij onvrijwillig was, omdat deze plaatsvond in het kader van de vlucht van Arnhold en zijn familieleden. De commissie heeft de minister dan ook geadviseerd het schilderij terug te geven aan de vennootschap waarin de familie Arnhold haar restitutieaanspraken heeft gebundeld.

In 2011 heeft de Restitutiecommissie geadviseerd om in dezelfde zaak een claim op drie andere schilderijen uit de Rijkscollectie af te wijzen. De reden daarvoor was dat onvoldoende duidelijk was geworden dat de schilderijen eigendom waren geweest van Arnhold.

Tweede claim op zelfde werk
Het schilderij van Van Brekelenkam is ook onderdeel van een claim op 189 kunstwerken van kunsthandel Firma D. Katz te Dieren. De beide claims zijn in onderling verband met elkaar onderzocht en behandeld. Vandaag is in een afzonderlijk persbericht bekend gemaakt dat op de Katz-claim een grotendeels afwijzend advies is uitgebracht, dat door de minister is overgenomen.

Over de Restitutiecommissie
De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert over claims op tijdens de naziperiode verloren cultuurgoederen, zogeheten roofkunst. Sinds haar start in 2002 heeft de Restitutiecommissie 117 adviezen uitgebracht en zijn 137 claims aan haar voorgelegd. Sinds 1 januari 2009 is Willibrord Davids voorzitter van de Restitutiecommissie.

Betreffende adviezen: 
Afbeelding: