Riemenschneider sculpturen blijven in het Rijksmuseum

DEN HAAG, 17 januari 2013 - De Restitutiecommissie heeft de Minister van OCW geadviseerd een claim op twee sculpturen van Tilman Riemenschneider uit de Rijkscollectie af te wijzen. Het advies is overgenomen door de minister.

Het advies betreft de twee albasten sculpturen Annunciatie (NK 124 en NK 125) van de Duitse kunstenaar Tilman Riemenschneider, één van de belangrijkste beeldhouwers van de laatgotiek en de vroege Renaissance. De vijftiende-eeuwse sculpturen behoren tot de 1000 topstukken uit de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam.

De sculpturen maakten oorspronkelijk deel uit van de verzameling van de Duits-joodse bankier en kunstverzamelaar Maximilian von Goldschmidt-Rothschild. In 1938 verkocht Von Goldschmidt-Rothschild zijn kunstcollectie onder druk van nazi-maatregelen aan de stad Frankfurt am Main. De twee geclaimde beelden maakten echter geen deel uit van deze verkoop. Uit het onderzoek van de Restitutiecommissie bleek namelijk dat Von Goldschmidt-Rothschild de twee sculpturen al eerder, tussen 1934 en 1936, had geruild met de joodse bankier en kunstverzamelaar Fritz Mannheimer uit Amsterdam. De commissie heeft geen enkele aanwijzing gevonden dat deze ruil een gedwongen karakter had. De commissie concludeerde dat geen sprake is geweest van onvrijwillig bezitsverlies als gevolg van omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime en adviseerde de minister daarom het restitutieverzoek van de erven Maximilian von Goldschmidt-Rothschild af te wijzen.

De Restitutiecommissie

Sinds januari 2002 heeft de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog 117 adviezen uitgebracht en werden 137 claims aan haar voorgelegd. De commissie staat sinds 1 januari 2009 onder voorzitterschap van Willibrord Davids. Zie deze link voor het advies over de restitutiezaak Von Goldschmidt-Rothschild (RC 1.110).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelien Campfens (algemeen secretaris/rapporteur), telefoon (070) 376 59 92.

Betreffende adviezen: