Toewijzing claim op schilderij van Jan Steen aan erfgenamen Mautner

Den Haag, 24 januari 2013 - De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog heeft minister Jet Bussemaker van OCW geadviseerd een schilderij van Jan Steen uit de Rijkscollectie terug te geven aan de erfgenamen van de voormalige eigenaar. De minister heeft het advies overgenomen.

Ontvluchten regime
Het schilderij van Jan Steen, Rivierlandschap met figuren en een wagen voor een toren (NK 2655) behoorde tot aan de Tweede Wereldoorlog toe aan de joodse econoom en kunstverzamelaar Wilhelm Mautner. De Restitutiecommissie concludeert in haar advies dat Mautner het schilderij van Jan Steen in de oorlogsperiode, eventueel via een tussenpersoon, heeft moeten verkopen in verband met een poging om het naziregime te ontvluchten. De Restitutiecommissie beschouwt de verkoop van het schilderij dan ook als onvrijwillig als gevolg van omstandigheden die direct verband houden met het naziregime. Daarom heeft zij de minister geadviseerd het schilderij terug te geven aan de erfgenamen van Mautner. In 2009 zijn al twee schilderijen uit de Rijkscollectie toegewezen aan de erfgenamen van Mautner.

Tweede claim op zelfde werk
Het schilderij van Jan Steen maakte tevens deel uit van het restitutieverzoek betreffende de Kunsthandel Katz te Dieren. De beide claims zijn daarom in onderling verband met elkaar onderzocht en behandeld. Het onderzoek heeft geen duidelijkheid opgeleverd over de rol van kunsthandel Katz bij de herkomstgeschiedenis van de Jan Steen en in de zaak Katz is de claim op dit schilderij dan ook afgewezen. Vandaag is in een afzonderlijk persbericht bekend gemaakt dat het afwijzende advies door de minister is overgenomen.

Over de Restitutiecommissie
De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert over claims op tijdens de naziperiode verloren cultuurgoederen, zogeheten roofkunst. Sinds haar start in 2002 heeft de Restitutiecommissie 117 adviezen uitgebracht en zijn 137 claims aan haar voorgelegd. Sinds 1 januari 2009 is Willibrord Davids voorzitter van de Restitutiecommissie.

Betreffende adviezen: 
Afbeelding: