Persberichten

Afwijzing claim op schilderij van Salomon Koninck

26 maart 2015

DEN HAAG - De Restitutiecommissie heeft de minister van OCW geadviseerd een claim op een schilderij van Salomon Koninck uit de Rijkscollectie af te wijzen. Het advies is overgenomen door de minister.

Afwijzing Kiev-claim Koenigs-collectie

23 juni 2014

DEN HAAG - De Restitutiecommissie adviseert minister Bussemaker van OCW om een claim op een deel van de Koenigs-collectie dat in 2004 uit Kiev, Oekraïne is gerecupereerd, af te wijzen. Het advies is overgenomen.

Erfgenaam van Joodse kunstliefhebber krijgt schilderijen terug

14 maart 2014

DEN HAAG - De Restitutiecommissie heeft minister Bussemaker van OCW geadviseerd twee in de Tweede Wereldoorlog onvrijwillig verkochte schilderijen terug te geven aan de erfgenaam van de joodse eigenaar. De minister heeft het advies overgenomen.

Afwijzing claim Koenigs-collectie

10 december 2013

DEN HAAG - De Restitutiecommissie adviseert minister Bussemaker van OCW een eerdere beslissing tot afwijzing van de Koenigs-claim, in stand te laten. Het advies is overgenomen.
Het advies van 12 november 2013 gaat over 34 schilderijen en 37 tekeningen uit de vooroorlogse kunstcollectie van bankier Franz Wilhelm Koenigs. Van enkele schilderijen is dit niet met zekerheid vast komen te staan, voor het merendeel van de kunstwerken staat dit echter vast.

Nazi-roofkunst terug naar de dochter van joodse eigenaar

28 augustus 2013

DEN HAAG - De Restitutiecommissie heeft minister Jet Bussemaker van OCW geadviseerd drie keramieken schotels uit de Rijkscollectie terug te geven aan de dochter van de joodse eigenaar. De minister heeft het advies overgenomen.

Adviezen over claims op schilderijen uit vier Nederlandse musea

8 mei 2013

DEN HAAG – De Restitutiecommissie brengt vier bindende adviezen uit over claims op schilderijen uit Nederlandse musea. Het gaat om de kunstwerken Duinlandschap met hertenjacht van Gerrit Claesz. Bleker uit het Frans Hals Museum te Haarlem, Madonna met wilde rozen van Jan van Scorel uit het Centraal Museum te Utrecht, Christus en de Samaritaanse vrouw bij de bron van Bernardo Strozzi uit Museum de Fundatie te Heino/Wijhe en Riviergezicht met aanlegplaats van Maerten Fransz. van der Hulst uit de collectie van het Groninger Museum. Het laatstgenoemde schilderij dient te worden teruggegeven aan de kleinkinderen van de erfgename van de voormalige eigenaar Richard Semmel. De overige drie schilderijen hoeven niet te worden teruggegeven.

Afwijzend advies voor 188 schilderijen uit de claim Katz

24 januari 2013

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert minister Jet Bussemaker van OCW om een claim tot teruggave van 189 kunstwerken uit de Rijkscollectie vrijwel geheel af te wijzen. Na onderzoek concludeert de Restitutiecommissie dat niet aan de voorwaarden voor restitutie is voldaan. Een uitzondering hierop vormt het schilderij Man met hoge baret van Ferdinand Bol, waarover de commissie tot toewijzing adviseert.