Persberichten

Persbericht RC 1.70

3 september 2009

ADVIES: KUNSTVERZAMELING MET JAN VAN GOYEN TERUG NAAR ERFGENAMEN

DEN HAAG - De Nederlandse Staat moet een verzameling schilderijen, waaronder werken van Jan van Goyen en C. Engelbrechtsz, teruggeven aan de erfgenamen van de voormalige eigenaar. Zo luidt het advies van de Restitutiecommissie, die ook oordeelde dat de erfgenamen EUR 325.000 voor de schilderijen dienen te betalen.

Persbericht RC 1.75

3 september 2009

SCHILDERIJ VAN DE KEYSER TERUG NAAR ERFGENAMEN 

DEN HAAG - De Restitutiecommissie adviseert het schilderij Portret van een man van T. de Keyser terug te geven aan de erfgenamen van de joodse kunstverzamelaar Richard Semmel. 

Persbericht RC 1.90-A

3 september 2009

NEGATIEF ADVIES VOOR 31 WERKEN UIT CLAIM KATZ 

DEN HAAG - Op 1 juli 2009 bracht de Restitutiecommissie een deeladvies uit over een claim op ruim 200 objecten die zouden toebehoren aan de voormalige kunsthandel van de joodse broers Nathan en Benjamin Katz. De commissie adviseert 31 kunstwerken uit de claim niet terug te geven. Het is niet in hoge mate aannemelijk gebleken dat de kunsthandel inderdaad de eigenaar was van deze 31 kunstwerken tijdens de bezetting.

Persbericht RC 1.60, RC 1.114-B en RC 1.120

19 juli 2011

RESTITUTIECOMMISSIE BRENGT DRIE ADVIEZEN UIT OVER ROOFKUNSTCLAIMS

De Restitutiecommissie heeft de Staatssecretaris van OCW geadviseerd over drie claims op kunstwerken uit de Nederlandse Rijkscollectie. De commissie adviseert om twee van de drie geclaimde kunstwerken terug te geven aan de erfgenamen van de voormalige eigenaren. De adviezen zijn overgenomen door de staatssecretaris. 

Persbericht RC 1.99

29 november 2010

RESTITUTIECOMMISSIE ADVISEERT TOT TERUGGAVE VAN SCHILDERIJ VAN DE VELDE

De Restitutiecommissie heeft de staatssecretaris van OCW geadviseerd over een claim op roofkunst uit de Nederlandse Rijkscollectie. De commissie adviseert tot toewijzing van een claim op het schilderij Winterlandschap van Jan van de Velde II uit de collectie van het Rijksmuseum.

Persbericht RC 1.113

26 juli 2010

RESTITUTIECOMMISSIE BRENGT ADVIES UIT OVER TWEEDE CLAIM GUTMANN

De Restitutiecommissie adviseert de staatssecretaris van OCW tot teruggave van vijf voorwerpen van kunstnijverheid aan de erven F.B.E. Gutmann en tot afwijzing van een claim op het schilderij Venus, Bacchus en Ceres met slapende Amor van J. de Wit (NK 1960).

Persbericht RC 3.95

31 mei 2010

BINDEND ADVIES IN GESCHIL OVER SCHILDERIJ ROAD TO CALVARY

DEN HAAG - De Restitutiecommissie heeft een bindend advies uitgebracht in een geschil over de verdeling van de verkoopopbrengst van eenschilderij in particulier bezit. Het gaat om Road to Calvary van de Brunswijker Monogrammist (16e eeuw). 

Persbericht RC 1.78, 1.81, 1.89-A en 1.97

25 november 2009

RESTITUTIECOMMISSIE KOMT MET VIER NIEUWE ADVIEZEN OVER ROOFKUNST-CLAIMS

DEN HAAG - De Restitutiecommissie heeft Minister Plasterk geadviseerd over vier claims op in totaal 33 kunstwerken uit de Rijkscollectie. De commissie adviseert vier van deze kunstwerken terug te geven aan de erfgenamen van de voormalige eigenaren.