Persberichten

Adviezen over claims op schilderijen uit vier Nederlandse musea

8 mei 2013

DEN HAAG – De Restitutiecommissie brengt vier bindende adviezen uit over claims op schilderijen uit Nederlandse musea. Het gaat om de kunstwerken Duinlandschap met hertenjacht van Gerrit Claesz. Bleker uit het Frans Hals Museum te Haarlem, Madonna met wilde rozen van Jan van Scorel uit het Centraal Museum te Utrecht, Christus en de Samaritaanse vrouw bij de bron van Bernardo Strozzi uit Museum de Fundatie te Heino/Wijhe en Riviergezicht met aanlegplaats van Maerten Fransz. van der Hulst uit de collectie van het Groninger Museum. Het laatstgenoemde schilderij dient te worden teruggegeven aan de kleinkinderen van de erfgename van de voormalige eigenaar Richard Semmel. De overige drie schilderijen hoeven niet te worden teruggegeven.

Afwijzend advies voor 188 schilderijen uit de claim Katz

24 januari 2013

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert minister Jet Bussemaker van OCW om een claim tot teruggave van 189 kunstwerken uit de Rijkscollectie vrijwel geheel af te wijzen. Na onderzoek concludeert de Restitutiecommissie dat niet aan de voorwaarden voor restitutie is voldaan. Een uitzondering hierop vormt het schilderij Man met hoge baret van Ferdinand Bol, waarover de commissie tot toewijzing adviseert.

Toewijzing claim op schilderij van Jan Steen aan erfgenamen Mautner

24 januari 2013

Den Haag, 24 januari 2013 - De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog heeft minister Jet Bussemaker van OCW geadviseerd een schilderij van Jan Steen uit de Rijkscollectie terug te geven aan de erfgenamen van de voormalige eigenaar. De minister heeft het advies overgenomen.

Restitutie schilderij van Brekelenkam uit de rijkscollectie

24 januari 2013

Den Haag, 24 januari 2013 - De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert minister Jet Bussemaker van OCW om een schilderij terug te geven dat de joodse bankier Adolf Arnhold tijdens zijn vlucht voor de nazi’s verkocht. De minister heeft het advies overgenomen.

Riemenschneider sculpturen blijven in het Rijksmuseum

17 januari 2013

DEN HAAG, 17 januari 2013 - De Restitutiecommissie heeft de Minister van OCW geadviseerd een claim op twee sculpturen van Tilman Riemenschneider uit de Rijkscollectie af te wijzen. Het advies is overgenomen door de minister.

Restitutiecommissie adviseert over twee roofkunstclaims (RC 1.115-B/RC 3.129)

18 september 2012

De Restitutiecommissie maakt twee nieuwe adviezen over roofkunstclaims bekend. Beide claims betreffen voorwerpen uit het voormalig bezit van de familie Gutmann. In een geschil over een grisaille van Jacob de Wit uit het Drents Museum oordeelt de commissie dat het museum dit kunstwerk niet hoeft terug te geven aan de familie. Daarnaast adviseert de commissie de Minister van OCW om een claim op een schaal uit de zestiende eeuw af te wijzen.

Restitutiecommissie brengt advies uit over twee roofkunstclaims

25 mei 2012

DEN HAAG - De Restitutiecommissie maakt twee adviezen bekend die zij de afgelopen tijd uitbracht. Hierin adviseert de commissie de Staatssecretaris van OCW een zeventiende-eeuwse kist terug te geven aan een erfgenaam van de voormalige eigenaar. De adviezen zijn overgenomen door de staatssecretaris.

Persbericht RC 1.70

3 september 2009

ADVIES: KUNSTVERZAMELING MET JAN VAN GOYEN TERUG NAAR ERFGENAMEN

DEN HAAG - De Nederlandse Staat moet een verzameling schilderijen, waaronder werken van Jan van Goyen en C. Engelbrechtsz, teruggeven aan de erfgenamen van de voormalige eigenaar. Zo luidt het advies van de Restitutiecommissie, die ook oordeelde dat de erfgenamen EUR 325.000 voor de schilderijen dienen te betalen.

Persbericht RC 1.75

3 september 2009

SCHILDERIJ VAN DE KEYSER TERUG NAAR ERFGENAMEN 

DEN HAAG - De Restitutiecommissie adviseert het schilderij Portret van een man van T. de Keyser terug te geven aan de erfgenamen van de joodse kunstverzamelaar Richard Semmel.