Persberichten

Persbericht RC 1.60, RC 1.114-B en RC 1.120

19 juli 2011

RESTITUTIECOMMISSIE BRENGT DRIE ADVIEZEN UIT OVER ROOFKUNSTCLAIMS

De Restitutiecommissie heeft de Staatssecretaris van OCW geadviseerd over drie claims op kunstwerken uit de Nederlandse Rijkscollectie. De commissie adviseert om twee van de drie geclaimde kunstwerken terug te geven aan de erfgenamen van de voormalige eigenaren. De adviezen zijn overgenomen door de staatssecretaris. 

Persbericht RC 1.99

29 november 2010

RESTITUTIECOMMISSIE ADVISEERT TOT TERUGGAVE VAN SCHILDERIJ VAN DE VELDE

De Restitutiecommissie heeft de staatssecretaris van OCW geadviseerd over een claim op roofkunst uit de Nederlandse Rijkscollectie. De commissie adviseert tot toewijzing van een claim op het schilderij Winterlandschap van Jan van de Velde II uit de collectie van het Rijksmuseum.

Persbericht RC 1.113

26 juli 2010

RESTITUTIECOMMISSIE BRENGT ADVIES UIT OVER TWEEDE CLAIM GUTMANN

De Restitutiecommissie adviseert de staatssecretaris van OCW tot teruggave van vijf voorwerpen van kunstnijverheid aan de erven F.B.E. Gutmann en tot afwijzing van een claim op het schilderij Venus, Bacchus en Ceres met slapende Amor van J. de Wit (NK 1960).

Persbericht RC 3.95

31 mei 2010

BINDEND ADVIES IN GESCHIL OVER SCHILDERIJ ROAD TO CALVARY

DEN HAAG - De Restitutiecommissie heeft een bindend advies uitgebracht in een geschil over de verdeling van de verkoopopbrengst van eenschilderij in particulier bezit. Het gaat om Road to Calvary van de Brunswijker Monogrammist (16e eeuw). 

Persbericht RC 1.78, 1.81, 1.89-A en 1.97

25 november 2009

RESTITUTIECOMMISSIE KOMT MET VIER NIEUWE ADVIEZEN OVER ROOFKUNST-CLAIMS

DEN HAAG - De Restitutiecommissie heeft Minister Plasterk geadviseerd over vier claims op in totaal 33 kunstwerken uit de Rijkscollectie. De commissie adviseert vier van deze kunstwerken terug te geven aan de erfgenamen van de voormalige eigenaren.

Persbericht RC 3.93

28 augustus 2008

BINDEND ADVIES INZAKE GESCHIL OVER SCHILDERIJ VAN JAN STEEN