Persberichten

Restitutiecommissie adviseert over vier roofkunstclaims

2 februari 2012

DEN HAAG – De Restitutiecommissie heeft de Staatssecretaris van OCW geadviseerd over vier claims op in totaal 23 kunstwerken uit de Rijkscollectie. De commissie adviseert vijf kunstwerken terug te geven aan de erfgenamen van de voormalige eigenaren. De adviezen zijn overgenomen door de staatssecretaris.

Restitutiecommissie adviseert over twee kunstclaims

17 februari 2012

DEN HAAG - De Restitutiecommissie maakt twee adviezen bekend die zij in december 2011 uitbracht. Hierin adviseert de commissie de Staatssecretaris van OCW één kunstwerk terug te geven aan de erven S. Rosenberg. De adviezen zijn onlangs (31 januari 2012) overgenomen door de staatssecretaris.