Voor de behandeling van bindend advies-zaken heeft de commissie een reglement vastgesteld. 

Op 28 januari 2019 is een nieuw Reglement inzake bindend advies gepubliceerd, dat vanaf die datum geldig is. 

Een kopie van het oude reglement, dat geldig was tot 12 november 2018, kunt u hier downloaden.