Het instellingsbesluit van de Restitutiecommissie bepaalde dat de commissie haar adviestaak, voor zover het restitutieverzoeken betreft die betrekking hebben op voorwerpen uit de rijkscollectie, verricht met inachtneming van het rijksbeleid ter zake. Het instellingsbesluit is in de loop der tijd enige malen gewijzigd.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de stukken waaruit het beleidskader dat betrekking heeft op restitutieverzoeken van objecten uit de rijkscollectie (waaronder NK-collectie) voortvloeit.

Vanaf 30 juni 2015 is voor alle restitutieclaims - dus ook de NK-collectie - één beoordelingskader van toepassing, waarbij de verzoeken beoordeeld worden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid (zie brief van 22 juni 2012 hieronder):

Datum

Omschrijving

 
22 juni 2012 Brief van de Staatssecretaris van OCW aan de Tweede Kamer betreffende de aanpassing van het restitutiebeleid cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog.  

8 maart 2005

Regeringsreactie op slotaanbevelingen Commissie Ekkart

 

14 december 2004

Slotaanbevelingen Commissie Ekkart

 

5 december 2003

Regeringsreactie op kunsthandelaanbevelingen Commissie Ekkart

 

28 januari 2003

Aanbevelingen Commissie Ekkart inzake de restitutie van kunstwerken van kunsthandelaren

 

16 november 2001

Aanvullende regeringsreactie op aanbevelingen Commissie Ekkart

 

29 juni 2001

Regeringsreactie op aanbevelingen Commissie Ekkart

 

26 april 2001

Aanbevelingen restitutie kunstwerken Commissie Ekkart

 

14 juli 2000

Brief aan Tweede Kamer met regeringsstandpunt inzake restitutie en recuperatie cultuurgoederen

 

21 maart 2000

Brief aan Tweede Kamer betreffende het algemene regeringsstandpunt inzake Tegoeden Tweede Wereldoorlog

 

20 mei 1998

Reactie van de staatssecretaris op aanbevelingen begeleidingscommissie Herkomst Gezocht

 

april 1998

Aanbevelingen begeleidingscommissie Herkomst Gezocht