De Restitutiecommissie adviseert over claims op nazi-roofkunst.

Onderzoek en advies bij restitutieverzoeken
De restitutieclaims gaan over kunstwerken die in het bezit zijn van de Nederlandse Staat (rijkscollectie) of in het bezit van anderen dan de Staat, bijvoorbeeld een provinciale of gemeentelijke instelling, een stichting of een particulier (niet-rijkscollectie).

Als een geclaimd kunstwerk in bezit is van de Nederlandse Staat, adviseert de Restitutiecommissie de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Restitutiecommissie adviseert in dat geval binnen de door de regering vastgestelde kaders en beleidslijnen. De minister toetst marginaal of de commissie zich aan deze kaders en beleidslijnen heeft gehouden. Vervolgens neemt de minister de uiteindelijke beslissing op het restitutieverzoek.

Als een geclaimd kunstwerk niet in bezit is van de Nederlandse Staat brengt de Restitutiecommissie advies uit aan de huidige bezitter van het geclaimde kunstwerk en aan de (erfgenamen van de) voormalige eigenaar van het kunstwerk

Bij zowel restitutieclaims over de rijkscollectie (waar ook de NK-collectie deel van uitmaakt) als niet-rijkscollectie gaat een uitgebreid onderzoek vooraf aan het uitbrengen van een advies. Met ingang van 1 september 2018 wordt het onderzoek in opdracht van de Restitutiecommissie verricht door het Expertisecentrum Restitutie Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, dat is ondergebracht bij het NIOD.

Kennis delen
De Restitutiecommissie borgt veel kennis over nazi-roofkunst. Zowel op (kunst)historisch als juridisch vlak. Deze kennis past de Restitutiecommissie dagelijks toe in haar werkzaamheden op het gebied van onderzoek en advies bij restitutieclaims. Daarnaast deelt de Restitutiecommissie haar expertise met betrokken partijen, samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden. Dit doet zij onder andere in de vorm van het geven van lezingen, het houden van symposia en het publiceren van haar kennis in artikelen en boeken.