Sinds eind jaren '90 staat de teruggave van tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofde bezittingen, waaronder kunstvoorwerpen, nationaal en internationaal opnieuw in de belangstelling.

De Nederlandse regering stelde daarom diverse commissies in die zich bezig hielden en houden met de roof van bezittingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de teruggave daarna: de Commissie Van Kemenade (Contactgroep Tegoeden Tweede Wereldoorlog), de Commissie Scholten (Financiële Tegoeden), de Commissie Kordes (Liro-archieven), de Commissie Van Galen (Indische Tegoeden) en de Commissie Ekkart (Kunst).

Ook internationaal werd aandacht gevraagd voor de problematiek van tijdens de oorlog geroofd kunstbezit. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens de internationale conferentie in Washington in 1998. Deze conferentie resulteerde in de vaststelling van de Washington Principles on Nazi Confiscated Art. Daarnaast vaardigde in 1999 de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa een resolutie inzake Looted Jewish cultural property uit. In beide verklaringen wordt aangedrongen op een soepel teruggavebeleid van tijdens de oorlog geroofd kunstbezit aan de oorspronkelijke eigenaar.

In de artikelen die hierna volgen zal nader in worden gegaan op de ontwikkelingen in Nederland.